Quy trình

Quy trình thực hiện đối soát giữa NĐK và VNNIC
- NĐK nhận file số dư ký quỹ VNNIC gửi của tháng trước vào mùng 1 hàng tháng và ...
Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền .VN
Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền .VN 1. Nguyên tắc thực hiện a/ Việc ...
Quy trình xác thực thông tin chủ thể cá nhân trong đăng ký tên miền .vn qua công nghệ eKYC
Các bước thực hiện đăng ký tên miền .vn qua eKYC như sau: TT Các bước...
Quy trình đăng ký tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm
Nhằm xác thực thông tin khách hàng đăng ký và tên miền được sử dụng với mục đích...
Tổng hợp quy trình liên quan đến tên miền .vn
1. Quy trình đăng ký tên miền “.vn” (https://support.tenten.vn/index.php?type=pa...
Quy trình đăng ký tên miền .vn
Các bước thực hiện việc đăng ký như sau: TT Các bước thực hiện Trách n...
Quy trình xử lý dịch vụ "Locking Domain"
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu...
Quy trình xử lý yêu cầu ký quỹ
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Kiểm tra số dư tiền ký quỹ và...
Quy trình đối soát số liệu
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Thực hiện đối soát số liệu vớ...
Quy trình xử lý chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền “.vn” cả gói
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Thông báo thanh lý NĐK VNNIC...
Quy trình xử lý thu hồi tên miền bảo vệ “.vn” quá hạn duy trì
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Xử lý yêu cầu NĐK Tên miền...
Quy trình xử lý thu hồi tên miền “.vn” quá hạn duy trì
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Xử lý yêu cầu NĐK - Tên mi...
Quy trình xử lý yêu cầu hoàn trả tên miền “.vn”
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Tiếp nhận yêu cầu hoàn trả tê...
Quy trình xử lý thu hồi tên miền “.vn”
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Xử lý yêu cầu NĐK Tên ...
Quy trình xử lý tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn”
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Tiếp nhận thông tin yêu cầu ...
Quy trình xử lý giữ nguyên hiện trạng tên miền “.vn”
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Tiếp nhận thông tin yêu cầu ...
Quy trình xử lý yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn”
STT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượ...
Quy trình xử lý yêu cầu thay đổi thông tin tên miền bảo vệ
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 Hoàn thiện hồ sơ tên miền và ...
Quy trình xử lý yêu cầu đổi tên chủ thể tên miền “.vn”
Các bước thực hiện: TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 ...
Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền “.vn” chứa từ khóa nhạy cảm
*** Quy trình thực hiện** TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả ...
Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền dưới “.gov.vn”
**1. Nguyên tắc thực hiện** - Nguyên tắc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” được...
Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền “.vn” đang được giữ chỗ
Quy trình thực hiện: TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1 ...
Quy trình đổi tên chủ thể tên miền .vn
1. Nguyên tắc thực hiện * Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền _(tham khảo ...
Quy trình thay đổi tên miền được bảo vệ
** ** 1. Nguyên tắc thực hiện Nguyên tắc bảo vệ tên miền “.vn” được quy địn...
Quy trình thực hiện đăng ký tên miền ".vn" có chứa từ khóa nhạy cảm
Các bước thực hiện: TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệ...