Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền “.vn” đang được giữ chỗ

Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền “.vn” đang được giữ chỗ

Quy trình thực hiện:

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Tiếp nhận hồ sơ từ chủ thể và kiểm tra hồ sơ Chủ thể  Chủ thể gửi hồ sơ đã được hướng dẫn theo quy định
NĐK NĐK kiểm tra hồ sơ của tên miền
2 NĐK chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt NĐK Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, NĐK chuyển hồ sơ đăng ký tên miền đang được giữ chỗ đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC để xem xét quyết định.
VNNIC
3 VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ NĐK Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý:
VNNIC Trường hợp hồ sơ hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thực hiện theo bước 4;
NĐK, VNNIC  Trường hợp tên cơ quan, tổ chức trong hồ sơ đăng ký không đúng với chủ thể tên miền (khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS): VNNIC yêu cầu NĐK liên hệ chủ thể cung cấp các giấy tờ liên quan chứng minh mối liên hệ giữa cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký với chủ thể tên miền;
NĐK, VNNIC  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối;
4 Thực hiện việc đăng ký tên miền NĐK Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý, NĐK phối hợp với VNNIC thực hiện đăng ký tên miền và thông báo kết quả cho chủ thể.
5 Kiểm tra thông tin tên miền đã đăng ký Chủ thể Chủ thể thực hiện việc kiểm tra tên miền trên WHOIS
6 Đưa tên miền và sử dụng Chủ thể, NĐK - Để tên miền thực sự hoạt động trên mạng Internet, chủ thể liên hệ với NĐK để sử dụng các giá trị gia tăng về tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt  thông số Website, …).