Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý dịch vụ "Locking Domain"

Quy trình xử lý dịch vụ "Locking Domain"

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và nộp hồ sơ về NĐK Chủ thể  Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký dịch vụ theo hướng dẫn của NĐK
Chủ thể nộp hồ sơ đăng ký dịch vụ về NĐK đang quản lý tên miền ".vn"
2 Xử lý yêu cầu đăng ký dịch vụ Locking Domain NĐK  NĐK tiếp nhận hồ sơ đăng ký dịch vụ Locking Domain từ chủ thể và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và chính xác, NĐK gửi email yêu cầu cho VNNIC thực hiện bước 3;
Nếu hồ sơ chưa chính xác, NĐK liên hệ chủ thể để hướng dẫn thêm
3 VNNIC xét duyệt và thực hiện VNNIC VNNIC nhận yêu cầu từ email tác nghiệp của NĐK và thực hiện đăng ký DV cho tên miền bằng cách dựng các cờ cấm mức server (cấm update và cấm delete)
4 Thông báo kết quả cho chủ thể VNNIC, NĐK VNNIC thực hiện đăng ký dịch vụ xong sẽ thông báo kết quả thực hiện qua email cho NĐK 
NĐK kiểm tra lại kết quả và thông báo kết quả đến chủ thể