Trang chủ > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn”

Quy trình xử lý yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn”

STT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng Các bên tham gia chuyển nhượng Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng theo hướng dẫn của NĐK
Gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính. Trường hợp là cá nhân, chứng minh thư/CCCD/Hộ chiếu là bản photo có công chứng hoặc mang bản gốc để đối chiếu tại NĐK
2 Xem xét và kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng và thông báo kết quả NĐK 1. Tiêu chí kiểm tra:
- Tên miền đảm bảo nằm trong điều kiện được chuyển nhượng;
- Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký tên miền chuyển nhượng;
- Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ chuyển nhượng (có xác nhận của các bên tham gia chuyển nhượng)
2. Hình thức thông báo kết quả: Thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia chuyển nhượng:
- Trường hợp đồng ý: theo Biểu mẫu BM- QT35-03;
- Trường hợp không đồng ý: theo Biểu mẫu BM- QT35-04.
3. Thời hạn thông báo kết quả:
Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.
3 Nộp thuế chuyển nhượng Các bên tham gia chuyển nhượng Sau khi nhận được văn bản chấp nhận hồ sơ chuyển nhượng, bên chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính
4 Đăng ký lại tên miền chuyển nhượng Các bên tham gia chuyển nhượng Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng:
Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng (theo mẫu của NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng);
Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng (chứng từ thuế, Hóa đơn GTGT hoặc cam kết…)
Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký, phí sử dụng tên miền Internet tại Nhà đăng ký theo quy định.
5 Thực hiện đăng ký lại tên miền cho bên nhận chuyển nhượng NĐK, VNNIC NĐK phối hợp với VNNIC thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng.
6 Kiểm tra kết quả Bên nhận chuyển nhượng Bên nhận chuyển nhượng kiểm tra kết quả chuyển nhượng trên trang Whois – Tra cứu thông tin tên miền “.vn” để biết thông tin.