Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xác thực thông tin chủ thể cá nhân trong đăng ký tên miền .vn qua công nghệ eKYC

Quy trình xác thực thông tin chủ thể cá nhân trong đăng ký tên miền .vn qua công nghệ eKYC

Các bước thực hiện đăng ký tên miền .vn qua eKYC như sau:

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Lựa chọn tên miền

Chủ thể

Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền cần đăng ký thông qua WHOIS.

https://tenten.vn/ 

- Lựa chọn tên miền “.vn” theo nguyên tắc đăng ký được quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT

Click (Thông tư 24)

Click (Thông tư 21)

3

Hoàn thiện thủ tục đăng ký

Chủ thể

- Chủ thể nhập thông tin chủ thể đứng tên sử dụng tên miền cần đăng ký theo hệ thống của NĐK .

 

Chủ thể

- Chủ thể chuẩn bị hình ảnh gồm :

+ CMND/CCCD/Hộ chiếu 2 mặt

+ Ảnh chụp Selfie

 

Chủ thể

- Đến bước thanh toán :

+ Upload CMND/CCCD/Hộ chiếu mặt trước

+ Upload CMND/CCCD/Hộ chiếu mặt sau

+ Upload ảnh Selfie (Face ID)

 

Chủ thể

- Nếu hình ảnh Face ID khớp với giấy tờ tùy thân. Kết quả xác nhận thành công.

- Ngược lại, nếu không thành công, khách hàng sẽ phải tiến hành xác thực lại.

 

4

Thực hiện việc đăng ký tên miền

NĐK

- NĐK thực hiện việc đăng ký tên miền và tên miền sẽ được khai báo kích hoạt lên hệ thống.

 

5

Bổ sung bản khai điện tử

Chủ thể

- Chủ thể thực hiện ký bản khai điện tử.

 

6

Đưa tên miền vào sử dụng

Chủ thể

- Để đưa tên miền vào hoạt động, chủ thể liên hệ với NĐK để được hướng dẫn về các dịch vụ giá trị gia tăng trên tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt thông số Website, …).