Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình thay đổi tên miền được bảo vệ

Quy trình thay đổi tên miền được bảo vệ

 

1. Nguyên tắc thực hiện

Nguyên tắc bảo vệ tên miền “.vn” được quy định chi tiết tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các nội dung sau

 • Các tên miền được bảo vệ  theo các cấp của tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm:
  • Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;
  • Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;
  • Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam, …);
  • Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;
  • Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.  Quy trình thực hiện:

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Hoàn thiện hồ sơ thay đổi thông tin tên miền Chủ thể - Chủ thể hoàn thiện hồ sơ thay đổi thông tin tên miền bao gồm: https://tenten.vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien
(1) Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu quy định của NĐK quản lý tên miền, nhưng phải đảm bảo đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (hoặc biểu mẫu BM-QLTN-32-01).
(2) Chủ thể nêu rõ thông tin cần thay đổi, lý do thay đổi thông tin và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp.
(3) Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu chữ ký của người đại diện đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.
2 Gửi hồ sơ về NĐK Chủ thể Chủ thể gửi hồ sơ về NĐK quản lý tên miền của mình để được hỗ trợ  
3 Nhà đăng ký xử lý hồ sơ NĐK NĐK thực hiện thực hiện kiểm tra, xác thực hồ sơ thay đổi thông tin của chủ thể, nếu  
- Hồ sơ thiếu thông tin, NĐK sẽ liên hệ lại với chủ thể để yêu cầu bổ sung
- Hồ sơ không hợp lệ, NĐK từ chối yêu cầu và nêu rõ lý do
Nếu hồ sơ hợp lệ thực hiện bước tiếp bước 4.
4 NĐK thực hiện tác nghiệp với  VNNIC  NĐK, VNNIC NĐK gửi hồ sơ cho VNNIC xét duyệt và thực hiện hạ cờ cấm để NĐK thực hiện thay đổi thông tin tên miền bảo vệ. Sau khi NĐK thực hiện xong sẽ báo VNNIC để dựng lại cờ cấm cho tên miền bảo vệ.  
5 Thông báo kết quả cho chủ thể tên miền NĐK Trong thời hạn  03 (ba) ngày làm việc NĐK thông báo kết quả xử lý cho chủ thể tên miền.