Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình đăng ký tên miền .vn

Quy trình đăng ký tên miền .vn

Các bước thực hiện việc đăng ký như sau:

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Lựa chọn tên miền Chủ thể Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền dự định đăng ký thông qua WHOIS. https://tenten.vn/ 
- Lựa chọn tên miền “.vn” theo nguyên tắc đăng ký được quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT. Click
3 Hoàn thiện thủ tục đăng ký Chủ thể - Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tên miền theo hướng dẫn của NĐK, bao gồm:  
Chủ thể (1) Bản khai đăng ký tên miền (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và NĐK) theo mẫu quy định của NĐK đã lựa chọn, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (hoặc biểu mẫu BM-QLTN-QT-01-01 với chủ thể là tổ chức và biểu mẫu BM-QLTN-QT-01-02 đối với chủ thể là cá nhân đính kèm). Click
Chủ thể (2) Giấy tờ tùy thân: Giấy CMND (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của chủ thể là cá nhân. Giấy tờ tùy thân là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.  
Chủ thể, GMO Theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BTTTT, chủ thể có thể thực hiện làm hồ sơ tên miền qua hình thức hồ sơ điện tử với xác nhận qua tin nhắn OTP, email…. Click
4 Thực hiện việc đăng ký tên miền GMO NĐK thực hiện việc đăng ký tên miền và tên miền sẽ được khai báo kích hoạt lên hệ thống  
5 Đưa tên miền vào sử dụng Chủ thể - Để đưa tên miền vào hoạt động, chủ thể liên hệ với NĐK để được hướng dẫn về các dịch vụ giá trị gia tăng trên tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt thông số Website, …).