Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn cài đặt Control Centos webpanel trên Cloud VPS

Hướng dẫn cài đặt Control Centos webpanel trên Cloud VPS

Xin chào các bạn!

Sau khi kích hoạt máy chủ xong, TenTen hướng dẫn bạn cài đặt Control Centos webpanel theo các bước đơn giản sau :

Bước 1: Click vào màn hình (console) máy chủ của mình

 
Bước 2: Đăng nhập tài khoản root của máy chủ vừa khởi tạo

Bước 3: Các bạn thực hiện gõ các lệnh sau:

cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
sh cwp-el7-latest

 

Chờ chương trình chạy đến cuối cùng và lưu lại tài khoản đăng nhập của CWP , sau đó tiến hành nhấn Enter để reboot máy chủ

Như vậy, chúng ta đã cài đặt xong Control Centos webpanel.

Các bạn có thể truy cập bằng địa chỉ IP: cổng port 2030 để vào màn hình đăng nhập

Chúc các bạn thành công !