Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn tải file backup về máy tính

Hướng dẫn tải file backup về máy tính

Để tải file backup về lưu trữ trên máy tính, quý khách cần thực hiện kết nối FTP tới VPS
Để kết nối FTP, quý khách có thể sử dụng Phần mềm WinSCP hoặc Filezilla
Ở đây TENTEN sẽ thao tác trên phần mềm WinSCP
Các thông số :
Protocol : SCP
Hostname : địa chỉ IP của VPS
Port :22  

User : root
Pass : mật khẩu root

 

Thư mục backup là thư mục chứa toàn bộ dữ liệu backup gồm source code và database 

Trong thư mục này , gồm các bản backup (daily, weekly, monthly)

Để tải, quý khách kick chuột phải vào thư mục backup và chọn download