Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn cấu hình cronjob trên CWP

Hướng dẫn cấu hình cronjob trên CWP

CWP tích hợp giao diện cấu hình cronjob, TENTEN xin hướng dẫn quý khách các bước thao tác như sau:
B1: Đăng nhập trang quản trị CWP , chọn Crontab for root

B2 :
Tại Add Common Cron Jobs , tại đây được tích hợp sẵn các cronjob theo cac thời điểm khác nhau 
Ở đây TENTEN sẽ chọn thực hiện cronjob sau mỗi 5'
Command : sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"  ( đây là câu lệnh giải phóng RAM)
Ấn Save changes để lưu
Như vậy quý khách đã cấu hình thành công cronjob giải phóng RAM sau mỗi 5'

 

Ngoài ra quý khách có thể cấu hình cronjob vào các thời điểm tùy chọn khác trong phần "Add Custom Cron Jobs"