Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn thay đổi múi giờ hệ thông trên CWP

Hướng dẫn thay đổi múi giờ hệ thông trên CWP

Việc cấu hình múi giờ rất quan trọng, nếu website của quý khách là các website thương mại, hoặc nhập liệu đòi hỏi ghi nhận lại thời gian cụ thể
Sau đây TENTEN xin hướng dẫn quý khách các bước cấu hình múi giờ trên CWP như sau
B1 : Đăng nhập trang quản trị CWP
Chọn tab "Server Setting" / Change Server Date & Time

B2 :Tại giao diện "Change Server Date & Time", ở đây TENTEN sẽ cấu hình múi giờ Asia / HoChiMinh, ân 
Hoặc Quý khách có thể cấu hình các múi giờ khác nhau tùy theo nhu cầu cụ thể