Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn Migrations dữ liệu trong CWP

Hướng dẫn Migrations dữ liệu trong CWP

Xin chào các bạn.

Để giảm tải việc download/upload dữ liệu bằng phương pháp thủ công.

Trong trường hợp tại 2 nơi lưu trữ dữ liệu cùng dùng CWP, TenTen sẽ hướng dẫn các bạn chuyển dữ liệu trong 2 tài khoản CWP với nhau như dưới đây:

Các bước để cấu hình đúng module CWP sang CWP

Máy chủ đích:

1, Đi tới "Cài đặt CWP" -> "API Manager" trong menu bên trái
2, Tạo và lưu khóa API mới bằng cách sử dụng nút màu xanh lá cây "Allow New Api Access"
3, Nhập tên ngắn để xác định  API key
4, Nhập IP được ủy quyền để sử dụng API key đó
5, Bạn có thể Generate a key bằng cách nhấp vào nút Generate hoặc bạn có thể đặt mã của riêng mình theo cách thủ công
6, Ứng dụng chuyển tài khoản CWP → CWP nên được sử dụng định dạng JSON
7, Các chức năng cần thiết là Tài khoản (thêm, danh sách), gói (thêm, danh sách), MySQL Databases (thêm, danh sách), MySQL Users (thêm, danh sách), Thay đổi mật khẩu (UPD), cronjobs Người dùng (thêm, UPD ),
8, Khi  API key  được tạo, hãy đảm bảo rằng trạng thái của khóa api đang hoạt động (Open Padlock),
9, Đảm bảo cổng TCP 2304 đang mở trong tường lửa CSF của bạn,
10, Cho phép truy cập ssh
11, Tạo khóa SSH, từ module  “Settings” module -> “SSH Key Generator” hoặc sao chép hiện tại
12, Kiểm tra cổng kết nối ssh và Thêm Khóa công cộng vào Ủy quyền

Máy chủ ORIGIN / SOURCE

1, Mở module chuyển tài khoản: “User Accounts” -> “CWP->CWP Migration”
2, Nhập địa chỉ IP của máy chủ đích
3, Sao chép tạo  API  key trên máy chủ đích trong trình quản lý API
4, Nhập thông tin đăng nhập người dùng gốc
5, Nhập cổng cho kết nối ssh
6, Trong tường lửa của bạn mở cổng 2304

Module của bạn hiện đã sẵn sàng.

Bạn có thể xem lại bản ghi nhật ký từ module “File Management” module → CWP → Log Viewer → Account Transfer
hoặc bằng cách chạy trong bảng điều khiển của bạn

tail -f /var/log/cwp/account_transfer.log

Video hướng dẫn tại link dưới đây

https://www.youtube.com/watch?time_continue=250&v=Gd7PatHzLk8

Module này di chuyển:
- Tất cả dữ liệu từ / home / USERNAME
- Tài khoản email, bí danh, người trả lời tự động
- Crons
- Cơ sở dữ liệu và người dùng mysql