Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn cấu hình sử dụng nhiều phiên bản PHP cho các website khác nhau

Hướng dẫn cấu hình sử dụng nhiều phiên bản PHP cho các website khác nhau

Khi Quý khách sử dụng VPS và hiển nhiên là cài đặt nhiều website trong đó, chắc hẳnquý khách sẽ gặp trường hợp các website sẽ hoạt động trên các phiên bản PHP khác nhau.
Đối với Centos web panel (CWP), quý khách hoàn toàn có thể cấu hình nhiều website chạy trên nhiều phiên bản PHP

TenTen xin hướng dẫn các cấu hình sử dụng nhiều phiên bản PHP cho các website khác nhau

Bước 1: Quý khách truy cập trang quản trị CWP, Click chọn PHP selector (NEW)

Tại đây, quý khách chọn các phiên bản PHP cần sử dụng, ví dụ ở đây chọn 2 phiên bản PHP 5.6 và 7.1.
Kick chọn Start Compiler để tiến hành giải nén các gói cài đặt PHP, bước này sẽ mất khoảng 30 phút để hệ thống cài đặt.

Sau khi hệ thống cài đặt các gói PHP thành công, trạng thái sẽ hiện “Installed”

Bước 2: Quý khách tạo hoặc truy cập file .htaccess của từng website
Ví dụ:
Website A (sử dụng PHP 5.6):  quý khách thêm dòng code định nghĩa sử dụng phiên bản PHP 5.6 vào file .htaccess như sau :

AddHandler application/x-httpd-php56 .php

Website B (sử dụng PHP 7.1 : quý khách thêm dòng code định nghĩa sử dụng phiên bản PHP 7.1 vào file .htaccess như sau :

AddHandler application/x-httpd-php71 .php

Để kiểm tra việc cấu hình đã thành công hay chưa, quý khách thực hiện tạo file info.php (vị trí ngang hàng với source code)

Nội dung file info.php như sau:

<?php

// Show all information, defaults to INFO_ALL

phpinfo();

?>

Tiếp theo quý khách truy cập đường dẫn
WebsiteA/info.php hoặc WebsiteB/info.php

Khi truy cập đường dẫn trên, sẽ trả về kết quả phiên bản PHP hiện đang sử dụng

Chúc quý khách thành công!