Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn chuyển dữ liệu VPS sử dụng Kloxo về VPS sử dụng CentOS Web panel.

Hướng dẫn chuyển dữ liệu VPS sử dụng Kloxo về VPS sử dụng CentOS Web panel.

Xin chào các bạn!

Hiện tại nhà phát hành phiên bản quản trị Panel Kloxo miễn phí dùng cho CentOS đã không cập nhật các phiên bản mới hơn và họ cũng đã ngừng phát triển hệ thống này.

Vì vậy, TENTEN xin gửi đến bạn 1 Panel quản trị miễn phí khác có tên là CentOS Webpanel. Đây là 1 Panel quản trị không tính phí, hỗ trợ tương đối đầy đủ các tính năng cần thiết để có thể chạy được 1 website php và có giao diện thân thiện với người dùng.

1) Đăng nhập vào Kloxo và tiến hành backup lại toàn bộ các website trên Kloxo.

2 ) Chọn Backup now để tiến hành backup toàn bộ website.

Sẽ xuất hiện một thông báo đỏ, đây là thông báo hệ thống đang thực hiện backup các website

3 ) Upload dữ liệu đã được backup từ kloxo lên cloud server cài đặt centos webpanel.

Dữ liệu backup sẽ được lưu vào trong directory là :

/home/kloxo/client/admin/__backup

Truy cập bằng winscp để ssh vào server, download bản backup về máy. Để tải winscp có thể vào link sau : https://winscp.net/download/WinSCP-5.9.6-Setup.exe

- Truy cập vào đường dẫn /home/kloxo/client/admin/__backup, ta sẽ thấy bản backup của hệ thống. Nhấn F5 và chọn đường dẫn để download về máy tính cá nhân

4) Tạo tài khoản user trên Centos web panel

 ------------------

- Bạn có thể nhìn thấy website mới tạo trong phần list account

- Upload dữ liệu vào trong thư mục của website này : Vẫn sử dụng winscp để đăng nhập vào cloud server.

5 ) Tạo user và database cho website

Data Entered
================================
Database: viwasupc_db
Username: viwasupc_db
Password: .........

6 ) Import database bằng phpmyadmin

Vào phần SQL service  >>>> truy cập vào phpmyadmin, điền tài khoản mysql root phía TENTEN gửi và tiến hành import database bình thường.

7 ) Phân quyền user

8 ) Kiểm tra xem website đã hoạt động chưa

Bạn có thể add host và file host của windows để test local tại máy cá nhân của bạn trên server mới. Đường dẫn sẽ là : C:\Windows\System32\drivers\etc

Chúc các bạn thành công!

Cần hỗ trợ vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật:

Hotline: 024.73020.555 - Email:kythuat@tenten.vn