Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn Rebuild Apache hoặc nginx trên centos webpanel

Hướng dẫn Rebuild Apache hoặc nginx trên centos webpanel

Để rebuild lại webserver khi bạn dùng Centos webpanel PKT hướng dẫn các bạn làm theo các bước cơ bản sau đây 

Bước 1 : đăng nhập vào trang quản trị centos webpanel 

Bước 2 : Chúng ta chọn mục Apache setting =>> chọn select websever.

Bước 3 : chúng ta chọn 1 trong những mục webserver cần rebuild sau đó click vào nút Save & Rebuild Configuration để lưu thay đổi

Chúc các bạn thành công!