Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Làm gì khi Cloud Server bị treo do mail queue

Làm gì khi Cloud Server bị treo do mail queue

Vào một ngày đẹp trời bạn thấy các web trên máy chủ của bạn truy cập bị giật lag mà không hiểu vì sao, bạn kiểm tra trong trang quản trị CWP thì thấy Postfix Mail Queue có số lượng lớn bất thường : 

Ở đây Tenten chỉ đưa cho bạn hình ảnh minh họa nơi kiểm tra còn trong thực tế nó sẽ là con số lớn hơn gấp nhiều lần

Trong trường hợp này, bạn click vào Manage, bạn sẽ thấy hiện đang bị spam bởi Email nào đó và cũng xác định được ACC nào trên máy chủ đang bị spam mail

Theo như hình ảnh trên thì trong phần được khoanh đỏ, phần sau @ là hostname của máy chủ còn phần trước @ là tên ACC đang bị spam mail số lượng lớn

Vậy trong trường hợp này, việc cần làm ngay là bạn sẽ xóa toàn bộ mail spam này bằng SSH để máy chủ có thể hoạt động trở lại bình thường

Bạn dùng lệnh : postsuper -d ALL

Vậy là bạn đã xóa được toàn bộ mail spam trên máy chủ, hiện tạm thời máy chủ đã hoạt động trở lại bình thường, khi này bạn tạm thời suspend account đang bị spam mail sau đó điều tra nguyên nhân xem trong code có malware hay gì bất thường không để xử lý.

Chúc bạn thành công!