Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn cấu hình thay đổi các thông số PHP cơ bản

Hướng dẫn cấu hình thay đổi các thông số PHP cơ bản

Xin chào quý khách!

Mặc định Centos web panel có tích hợp chức năng cấu hình thay đổi các thông số PHP cơ bản như memory_limit, upload_max_filesize, max_execution_time...
Để tiến hành thay đổi các thông số này, Quý khách có thể thao tác như sau:
Bước 1: Truy cập Centos WebPanel
Bước 2: Chọn tab PHP Setting sau đó tìm đến PHP simple editor


Bước 3: Quý khách tiến hành thay đổi các thông số cần cấu hình sau đó chọn SAVE để lưu cấu hình vừa thay đổi:

Cảm ơn và chúc quý khách thành công!