Hướng dẫn Restore

Bước 1: Từ giao diện Dashboard --> CWP Settings --> Restore Backup

Bước 2: Màn hình Restore Backups

Bước 3: Click chọn “Restore” tiến hành sau khi chọn xong các tùy chọn