Trang chủ > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > [Kusanagi Cloud 17] -Hướng dẫn cài đặt SSL thủ công trên Kusanagi Cloud

[Kusanagi Cloud 17] -Hướng dẫn cài đặt SSL thủ công trên Kusanagi Cloud

Ở các bài viết trước đây Tenten đã hướng dẫn quý khách cài đặt SSL miễn phí của Let's Encrypt. Bài viết này Tenten sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSL thủ công với các mã SSL được mua từ các nhà cung cấp chứng chỉ.

  •  Quý khách cần kết nối SSH vào kusanagi sau sử dụng các lệnh chỉnh sửa file như vi hoặc nano để tạo file và thêm chứng chỉ SSL dưới đạng file

domain.crt : File sẽ chứa certificate của SSL

domain.key : File sẽ chứa nội dung của private key

(quý khách có thể thay đổi tên file theo tên miền của quý khách)

  • Sau đó ở vị trí chứa các file chứng chỉ SSL quý khách có lệnh như bên dưới để cài đặt SSL
kusanagi ssl --cert domain.cert --key domain.key tenten.vn

Trong đó:

  • domain.cert và domain.key là các file đã tạo ở bước trước chứa mã của SSL
  • tenten.vn là tên miền cần cài đặt SSL

Chúc quý khách cài đặt thành công!