Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > Hướng dẫn tạo user trên kusanagi

Hướng dẫn tạo user trên kusanagi

Để tạo user quản lý cho từng website riêng biêt, quý khách thao tác như sau:
Lưu ý : kusanagi chỉ hỗ trợ tạo 3 user
B1: Truy cập File Manager
\

B2: kick c

B2: kick chọn "hình bánh răng"
B3: Kick chọn "Add new" để tạo user mới 

B4: Nhập các thông tin đăng nhập cơ bản:

B5: Tại Tab Permission , nhập tên website cần phân quyền truy cập, ở đây ví dụ là tenten.vn
Cuối cùng ấn "Add User" để tạo user 
B6: Truy cập IP/filerun/ , sau đó nhập thông tin user vừa tạo để đăng nhập