Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > [Kusanagi Cloud 05] - Fix lỗi nginx khi xoá hoặc đổi tên thư mục domain trong Kusanagi Cloud

[Kusanagi Cloud 05] - Fix lỗi nginx khi xoá hoặc đổi tên thư mục domain trong Kusanagi Cloud

Kusanagi Cloud sẽ lưu log tại thư mục của từng domain để thuận tiện cho việc kiểm tra log.

Tuy nhiên có một số trường hợp dùng Filemanager vô tình xoá hoặc đổi tên thư mục domain dẫn đến nginx không thể ghi log được và việc try cập giao diện web bị gián đoán.

Dưới đây là cách fix lỗi :

[Bước 1] Login vào server và kiểm tra trạng thái của dịch vụ nginx.

Các bạn gõ lệnh bên dưới để kiểm tra:

service nginx status

[Bước 2] Khi đã xác định nginx bị failed. Xem log nginx để xác nhận nguyên nhân chính xác:

# tail -f /var/log/nginx/error.log

Khi thấy nginx báo lỗi không ghi được file log ví dụ như trên:

[emerg] 26977#0: open() "/home/kusanagi/rauantoan.shop/log/nginx/access.log" failed (2: No such file or directory)

Tức là nguyên nhân là do đường dẫn ghi file log đã bị xoá.

[Bước 3] Cần khởi tạo lại đường dẫn folder file log để nginx tiếp tục hoạt động:

Dùng command :

# mkdir -p /home/kusanagi/rauantoan.shop/log/nginx/

( thay thế bằng tên domain đúng. Ở đây đang vd là domain: rauantoan.shop )

[Bước 3] Cần khởi tạo lại đường dẫn folder file log để nginx tiếp tục hoạt động:

Dùng command :

# mkdir -p /home/kusanagi/rauantoan.shop/log/nginx/

( thay thế bằng tên domain đúng. Ở đây đang vd là domain: rauantoan.shop )

[Bước 4] Khởi động lại dịch vụ nginx

Các bạn gõ lệnh bên dưới để khởi động lại.

service nginx restart

Vào lại website để kiểm tra để xác nhận website đã hoạt động lại.

Trong trường hợp xoá domain, quý khách không nên xoá folder trực tiếp tại filemanager mà cần sử dụng chức năng xoá tại Kusanagi cPanel của TENTEN.