Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > Hướng dẫn gỡ bỏ SSL trên Kusanagi Cloud

Hướng dẫn gỡ bỏ SSL trên Kusanagi Cloud

Để gỡ bỏ SSL khỏi website trên kusanagi cloud quý khách cần thực hiện các bước bên dưới:

  • Kết nối ssh vào vps kusanagi sau đó mở file bên dưới và bỏ dấu # ở đầu dòng khoanh đỏ như hình bên dưới:
/etc/nginx/conf.d/tenten.vn_http.conf

Đối với file cấu hình SSL quý khách cần thêm # ở đầu dòng ở 2 dòng khoanh đỏ bên dưới để bỏ qua chứng chỉ SSL

/etc/nginx/conf.d/tenten.vn_ssl.conf

Sau đó, quý khách khởi động lại service với câu lệnh:

service nginx reload

để hoàn tất quá trình gỡ bỏ. Chúc quý khách thành công!