Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > [Kusanagi Cloud 02] - Hướng dẫn tạo website trên giao diện quản lý Kusanagi Cloud – TENTEN.

[Kusanagi Cloud 02] - Hướng dẫn tạo website trên giao diện quản lý Kusanagi Cloud – TENTEN.

Sau khi hoàn thành bước đăng ký cài đặt tại hướng dẫn cài đặt [Kusanagi Cloud 01] .

Truy cập vào link quản trị cPanel:

http://IPserver/cPanel

Giao diện quản lý sẽ xuất hiện và sẵn sàng để thao tác tạo website:

Bắt đầu tạo website mới:

 

[Bước 1] Click “Create a new website” và chọn mã nguồn tương ứng:

 

Có 5 lựa chọn:

 

[Bước 2] Nhập thông tin website cần tạo – chọn save để bắt đầu tạo website:

[Bước 3] Truy cập vào tên miền để hoàn tất quá trình khởi taọ website wordpress mới:

Chọn ngôn ngữ:

Nhập tài khoản quản trị admin:

Login vào admin để quản lý và post bài, cài đặt plugin:

Giao diện website mới đã xuất hiện để bắt đầu blog:

 

Xem thêm bài viết:

[ Kusanagi Cloud 01 ] – Hướng dẫn cài đặt và sử dụng giao diện quản lý Kusanagi Cloud – môi trường PHP – Wordpress nhanh hơn 1.000 lần so với web hosting truyền thống.

[Kusanagi Cloud 04]  Chuyển website Wordpress lên Kusanagi Cloud trong 30 giây - 1 click với Auto Wordpress Website Upload