Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > Hướng dẫn tạo VPS để cài đặt Kusanagi

Hướng dẫn tạo VPS để cài đặt Kusanagi

[Hướng dẫn tạo VPS để cài đặt Kusanagi

Để khởi tạo VPS cài đặt kusanagi quý khách thao tác như sau:

B1: truy cập  https://tenten.cloud/dang-nhap để đăng nhập trang quản trị Cloud

B2 : Kick chọn Tạo/Quản lý Cloud

 

B3: Kick chọn Cloud VPS:

B4: chọn " thêm máy chủ"

B5:Quý khách chọn các thông số như ảnh đính kèm , và ấn "thêm mới" để khởi tạo VPS kusanagi

B6: Sau khi khởi tạo , quý khách tham khảo hướng dẫn sau để cài đặt Kusanagi lên VPS:

https://support.tenten.vn/index.php?type=page&urlcode=807156&title=-Kusanagi-Cloud-01----H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-v%C3%A0-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-giao-di%E1%BB%87n-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-Kusanagi-Cloud--m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-PHP--Wordpress-nhanh-h%C6%A1n-1000-l%E1%BA%A7n-so-v%E1%BB%9Bi-web-hosting-truy%E1%BB%81n-th%E1%BB%91ng