Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > [Kusanagi Cloud 01] - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng giao diện quản lý Kusanagi Cloud

[Kusanagi Cloud 01] - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng giao diện quản lý Kusanagi Cloud

Kusanagi Cloud là môi trường tối ưu riêng cho mã nguồn PHP đặc biệt là Wordpress, Drupal với Kusanagi Wordpress Plugin được đánh giá là nhanh hơn 1.000 lần so với môi trường thông thường khác.

Tuy nhiên sử dụng cloud Kusanagi Cloud hiện đang hỗ trợ bằng ngôn ngữ command linux nên tương đối giới hạn người dùng.

Do đó, bộ phận R&D tại TENTEN.VN đã phát triển giao diện quản lý cho Kusanagi Cloud với tiêu chí Simple & Fast, đáp ứng được đến người dùng phổ thông nhất.

Xem video hướng dẫn tại đây

[Bước 1: Đăng ký cloud VPS tại TENTEN.VN]  chọn application kusanagi ( wordpress )

Cloud VPS TENTEN hỗ trợ tính phí theo giờ và linh hoạt khởi tạo, thay đổi cấu hình VPS. Bạn có thể bắt đầu chỉ với 50.000 VNĐ. Tham khảo tại: https://tenten.vn/cloud-vps.

 

Hướng dẫn sử dụng:

·  Hướng dẫn tạo Cloud

·  Hướng dẫn chuyển tiền

·  Hướng dẫn nạp tiền

·  Hướng dẫn xóa Cloud VPS

 

[Bước 2: Khởi tạo Kusanagi Cloud và cài đặt giao diện quản lý ]

  • Login ssh vào cloud VPS mới tạo: 

        

Và copy & paste đoạn command sau để chạy: 

wget kusanagi.tenten.cloud/cPanelInstall/TENTENpanel.install ; chmod +x TENTENpanel.install ; ./TENTENpanel.install

 

Hoặc có thể dùng giao diện màn hình console có sẵn trên Cloud.

 

- Nhập thông tin tài khoản đã khởi tạo tại bước cài đặt Cloud: 

account: root

pass:.......

- Chọn [Send Text] và copy đoạn command sau vào - click [Send] :

wget kusanagi.tenten.cloud/cPanelInstall/TENTENpanel.install ; chmod +x TENTENpanel.install ; ./TENTENpanel.install


 

- Sau khi đoạn command đã hiện trên giao diện: nhấn enter để chạy.


Đợi khoảng 10-15 phút để tiến trình cài đặt hoàn tất. Sau khi tiến trình cài đặt hoàn tất, thông tin sử dụng sẽ hiển thị để có thể truy cập vào trao diện quản lý web:

Lưu ý: Bạn cần lưu thông tin này để sử dụng giao diện quản lý. Hãy copy toàn bộ thông tin về máy tính để lưu trữ.

[Bước 3] Truy cập vào cPanel TENTEN và sử dụng: