Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản > Hướng dẫn khởi tạo Cloud VPS

Hướng dẫn khởi tạo Cloud VPS

- Bước 1: Đăng nhập vào trang https://tenten.cloud/dang-nhap

- Bước 2: Trên trình đơn, chọn tab “Tạo Cloud”

 

- Bước 3: Màn hình sẽ chuyển sang trang quản lý dịch vụ Cloud. Trên trình đơn, chọn “Cloud VPS”

 

- Bước 4:  Tại danh sách Cloud VPS, muốn tạo Cloud VPS mới, chọn tab “Máy chủ” ở góc phải màn hình

 

 

- Bước 5: Tại mục 1. Plan, chọn Khu vực gói Plan mà bạn muốn sử dụng trong thẻ “VPS”.

- Bước 6: Tại mục 2. Image đây là Hệ điều hành mà quý khách lựa chọn để sử dụng, điền mật khẩu vào ô “Mật khẩu root”

- Bước 7: Kiểm tra thông tin lần cuối và bấm nút “Thêm mới”

Chúc mừng quý khách đã khởi tạo thành công Cloud VPS!