Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản > Hướng dẫn đăng nhập/đăng ký tài khoản mới trên tenten.cloud

Hướng dẫn đăng nhập/đăng ký tài khoản mới trên tenten.cloud

Tài khoản để đăng nhập vào trang tenten.cloud chính là tài khoản quý khách đã đăng ký trên trang chủ https://tenten.vn/

Trường hợp 1: Nếu quý khách đã có tài khoản tại tenten.vn, vui lòng nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, mã bảo vệ và chọn "Đăng nhập"

 

Trường hợp 2: Nếu quý khách chưa có tài khoản tại tenten.vn, vui lòng đăng ký tài khoản mới theo các bước sau: 

- Bước 1: Truy cập vào website: https://tenten.vn/

- Bước 2: Trên trình đơn, chọn tab Đăng nhập /Đăng ký

 

- Bước 3: Nhập thông tin tên tài khoản mật khẩu (từ 6 ký tự trở lên) vào khung “Đăng ký” => Bấm chọn “Đăng ký”.

 

Lựa chọn hình thức cá nhân/tổ chức, nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc

 

 

- Kiểm tra thông tin lần cuối và bấm nút “Tiếp tục”

Quá trình đăng ký mới tài khoản thành công!