Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn xóa Cloud VPS không sử dụng
Hướng dẫn xóa VPS không sử dụng. B1: Đăng nhập vào tenten.could B2: Sau đó tha...
[Video] Hướng dẫn lưu image Cloud VPS
Với chức năng lưu image, bạn có thể lưu [Ổ đĩa boot] hoặc [Ổ đĩa bổ sung] gắn vớ...
Hướng dẫn reboot VPS trên trang quản trị dịch vụ
Để reboot VPS qua trang quản trị dịch vụ quý khách thao tác như sau: B1: Truy c...
Hướng dẫn shutdown VPS trên trang quản trị dịch vụ
Để shutdown (tắt) VPS quý khách thao tác như sau: Để reboot VPS qua trang quản ...
Hướng dẫn bật - tắt các Port cơ bản trên trang quản trị dịch vụ Cloud
Tại trang quản trị dịch vụ Cloud tại TENTEN hỗ trợ chức năng bật -tắt các Port c...
Hướng dẫn xóa Cloud VPS
Bước 1: Đăng nhập vào trang https://tenten.cloud/dang-nhap Bước 2: Trên trình đ...
Hướng dẫn khởi tạo Cloud VPS
- Bước 1: Đăng nhập vào trang https://tenten.cloud/dang-nhap - Bước 2: Trên trì...
Chức năng "Chuyển tiền" là gì và tôi có thể chuyển tiền bằng cách nào?
- Tài khoản trên Tentencloud có tính năng trung gian, số dư tài khoản có thể xem...
Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản trên tentencloud?
Để nạp tiền vào tài khoản trên tentencloud, quý khách có thể thực hiện theo các ...
Hướng dẫn đăng nhập/đăng ký tài khoản mới trên tenten.cloud
Tài khoản để đăng nhập vào trang tenten.cloud chính là tài khoản quý khách đã đă...