Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản > Hướng dẫn reboot VPS trên trang quản trị dịch vụ

Hướng dẫn reboot VPS trên trang quản trị dịch vụ

Để reboot VPS qua trang quản trị dịch vụ quý khách thao tác như sau:
B1: Truy cập  https://tenten.cloud/dang-nhap để đăng nhập trang quản trị Cloud
B2 : Click chọn Tạo/Quản lý Cloud

B3: Ấn khởi động lại để reboot VPS