Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản > Hướng dẫn bật - tắt các Port cơ bản trên trang quản trị dịch vụ Cloud

Hướng dẫn bật - tắt các Port cơ bản trên trang quản trị dịch vụ Cloud

Tại trang quản trị dịch vụ Cloud tại TENTEN hỗ trợ chức năng bật -tắt các Port cơ bản 
Quý khách có thể thao tác theo các bước như sau:

Để reboot VPS qua trang quản trị dịch vụ quý khách thao tác như sau:
B1: Truy cập  https://tenten.cloud/dang-nhap để đăng nhập trang quản trị Cloud

B2 : Click chọn Tạo/Quản lý Cloud

 

B3 : Kick chọn "chi tiêt cài đặt"

B4 : quý khách có thể bật -tắt các port trong phần "Thông tin mạng"
 

 

Ở đây TENTEN ví dụ chỉ bật các port liên quan tới dịch vụ web và database và tắt các port còn lại để tăng tính bảo mật