Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản > Hướng dẫn xóa Cloud VPS không sử dụng

Hướng dẫn xóa Cloud VPS không sử dụng

Hướng dẫn xóa VPS không sử dụng.

B1: Đăng nhập vào tenten.could

B2: Sau đó thao tác theo hướng dẫn sau

Lưu ý: xóa máy chủ thì sẽ không khôi phục lại dữ liệu máy chủ đó, quý khách lưu ý backup dữ liệu máy chủ đó trước khi thao tác xóa máy chủ VPS