Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản > Hướng dẫn shutdown VPS trên trang quản trị dịch vụ

Hướng dẫn shutdown VPS trên trang quản trị dịch vụ

Để shutdown (tắt) VPS quý khách thao tác như sau:
Để reboot VPS qua trang quản trị dịch vụ quý khách thao tác như sau:
B1: Truy cập  https://tenten.cloud/dang-nhap để đăng nhập trang quản trị Cloud

B2 : Click chọn Tạo/Quản lý Cloud

B3: Ấn "dừng hoạt động" , để shutdown VPS 
Lưu ý : việc shutdown vẫn sẽ tính phí sử dụng VPS như bình thường