Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn sử dụng và quản trị PHPMyadmin

Hướng dẫn sử dụng và quản trị PHPMyadmin

  1. Đăng nhập phpMyAdmin

Bước 1: Từ CWP --> SQL Services --> phpMyAdmin

Bước 2: Đăng nhập phpMyAdmin

Username

Username Database

Password

Mật khẩu Database

b. Backup database trong phpMyAdmin
Bước 1: Từ phpMyAdmin --> Export

 

Bước 2: Chọn Go --> lưu lại file DB trên máy tính cá nhân

c. Restore database
Bước 1: Từ giao diện phpMyAdmin --> Import 

Bước 2: Tích chọn các mục như hình --> Go để tiến hành restore