Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Tạo website trên Centos Web Panel

Tạo website trên Centos Web Panel

Sử dụng tài khoản root đã được cấp khi cài đặt xong Centos Web Panel để đăng nhập :

Sau khi đăng nhập truy cập mục User Account. Tại đây chúng ta sẽ tạo ra 1 host riêng biệt trên server Centos để chạy website với host này :

Tại mục User Account -> New Account

Tại trang Creat a New Account quý Khách điền các nội dung :

  • Domain name : Tên miền chính hosting của bạn.
  • User Name : Tài khoản truy cập hosting
  • Password : Mật khẩu truy cập hosting ( Khuyến nghị sử dụng mật khẩu tự sinh )
  • Admin email : Email quản trị hosting của quý Khách
  • Server IPs : Để mặc định trong trường hợp quý Khách không mua IP riêng
  • Package, Inode, Process limit, Open files : Để mặc định

Sau khi điền đầy đủ. Quý Khách chọn Creat

 

Sau khi tạo xong sẽ có mục Account Detail : Đây là thông tin để truy cập hosting mà bạn vừa tạo.

Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt website lên host mà bạn vừa  tạo. Tiến hành truy cập vào File Manager

Truy cập vào mục Home tại cây thư mục bên trái, sẽ thấy thư mục cùng tên user name của hosting. Tiếp tục mở sẽ thấy thư mục Puclic_html ( Đây là nơi các bạn đặt mã nguồn/ source code của website )

Truy cập vào thư mục này. Chọn Upload và chọn mã nguồn để tải lên. Sau đó ấn SEND

Sau đó quý Khách sẽ thấy mã nguồn đã được tải lên. Chọn Decompress để giải nén . Các bạn lưu ý mã nguồn phải đặt vào thư mục gốc là Puclic_html và không đặt vào thư mục con khác. Trong trường hợp đã đặt trong thư mục con khác các bạn cần sử dụng chức năng move hoặc copy để di chuyển ra thư mục gốc.

Vậy là chúng ta đã upload mã nguồn cho website lên host thành cong. Bước tiếp theo chúng ta cần tạo và import database cho website này. Quay lại trang quản trị CWP . Truy cập vào mục SQL Server -> MySQL Manager -> Creat Database and User

Tại đây các bạn chọn user name cần tạo databse tại mcuj New Database for user :

Databse name : Tên của database ( Khuyến nghị sử dụng cùng tên host )

Nhập 2 lần Password : ( Khuyến nghị sử dụng mặc định )

Ấn Creat Database :

Tiếp tục tiến hành truy cập phpMyAdmin. Import dữ liệu cho database vừa tạo

Tiến hành khai báo database cho website trong source code. Điền các mục đã tạo tại Creat Database and User Database name / User Name / Password

Mở website và kiểm tra :