Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn nâng, hạ phiên bản PHP ( Switch PHP Version)

Hướng dẫn nâng, hạ phiên bản PHP ( Switch PHP Version)

Xin chào các bạn!

Centos-Webpanel cho phép người sử dụng thay đổi phiên bản PHP đang sử dụng. Với phiên bản CWP version: 0.9.8.345 cho phép thay đổi các phiên bản PHP từ 5.2 tới 7.x

Tuy nhiên việc thay đổi PHP version sẽ áp dụng cho toàn bộ user trên hệ thống. Do đó trước khi thay đổi. Cần kiểm tra chính xác tính tương thích của toàn bộ website trên hệ thống với phiên bản PHP mới.

Bước 1: Từ giao diện Dashboard --> Click chọn PHP Settings --> PHP Version Switcher

Quý khách có thể truy cập SSH và sử dụng lệnh tail -f /var/log/php-rebuild.log  để thao dõi quá trình cài đặt

Sạu khi chọn hệ thống sẽ cập nhật phiên bản quý khách chọn, tuy nhiên thường sẽ mất khoảng từ 10 đến 15 phút để hệ thống cập nhật phiên bản PHP mới quý khách đã chọn.

Thay đổi các thống số PHP INI cơ bản như memory_limit, Post_max_file, Upload_max_file

Quý khách vào tab PHP Simple INI

Chỉnh đầy đủ các thông số liên quan đến PHP INI quý khách sửa tab: PHP.INI Configuration

Chúc các bạn thành công!