Trang chủ > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting Direct Admin > DirectAdmin gặp lỗi: Unable to determine Usertype user.conf needs to be repaired

DirectAdmin gặp lỗi: Unable to determine Usertype user.conf needs to be repaired

Sau khi tiến hành cài đặt DirectAdmin, Một số trường hợp không thể đăng nhập được vào trang quản trị Directadmin tại địa chỉ:
http://<Địa chỉ IP server>:2222
Và nhận được thông báo như sau:

Unable to determine Usertype
user.conf needs to be repaired

Với trường hợp này, có thể do qua trình cài đặt đã gặp sự cố, Bạn cần SSH vào server và tiến hành thực hiện các câu lệnh sau:

# cd /usr/local/directadmin
# ./directadmin i