Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting Direct Admin > ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP LOG PATH FILE TRÊN DIRECTADMIN

ĐƯỜNG DẪN TRUY CẬP LOG PATH FILE TRÊN DIRECTADMIN

Khi gặp sự cố chúng ta cần phải tìm nguyên nhân và phải dò theo các file lỗi trên hệ thống để biết được lỗi đang gặp phải là lỗi gì. Bài viết dưới đây mình sẽ gửi cho các bạn đường dẫn chi tiết lưu trữ các file log trên directadmin.

DirectAdmin:
/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log
Apache:
/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)
Proftpd:
/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)
PureFTPd:
/var/log/pureftpd.log
Dovecot and vm-pop3d:
/var/log/maillog
/var/log/messages
named (bind):
/var/log/messages
exim:
/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog
mysqld:
/var/lib/mysql/server.hostname.com.err
crond:
/var/log/cron

Chúc các bạn thành công!