Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting Direct Admin > Hướng dẫn sử dụng nhiều IP trên VPS Directadmin

Hướng dẫn sử dụng nhiều IP trên VPS Directadmin

Bước 1:

Bạn click vào IP Management

Bước 2:

Trước khi đến bước này bạn cần tạo user Reseller trước

Sau khi Click Assign to ta được:

Bước 3:

Các bạn vào User Reseller và tạo User hosting như hình dưới

hư vậy là user hosting mới được khởi tạo với 1 IP khác trên VPS mà bạn đã chọn.

Chúc các bạn thành công!