Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting Direct Admin > Hướng dẫn cách đặt cronjobs trên Direct Admin

Hướng dẫn cách đặt cronjobs trên Direct Admin

Cronjobs là một tiện ích trên linux cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động thay vì thủ công được lên lịch định kỳ thực hiện công việc có tính chất lặp đi lặp lại theo ý muốn, chạy ở chế độ nền của hệ thống.

Nếu website của bạn có sử dụng cronjob, các cách thức sau đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước cách thiết lập lên lịch thực thi cho một cronjob trên Direct Admin.

Bước 1:  Chọn Cronjobs

Bước 2:  Thiết lập các thông số

Chú ý:

  • Giá trị (*) được hiểu là thực thi thường xuyê: hàng phút; hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng ngày, trong tuần ...
  • Command: Lệnh thực thi cronjob.
  • Test lệnh thực thi trước khi đặt vào command, khi lệnh thực thi chắc chắn đã chính xác ta mới đặt lệnh vào command.

Sau khi setup thời gian và đặt lệnh thực thi, bạn chon Add để thêm cronjob vào hệ thống.

Chúc bạn thực hiện thành công !