Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting Direct Admin > Hướng dẫn Fix lỗi setquota: Mountpoint (or device) / not found trên Directadmin

Hướng dẫn Fix lỗi setquota: Mountpoint (or device) / not found trên Directadmin

Khi thêm 1 user hoặc thao tác cập nhật trên directadmin centos 7 chúng ta nhận thông báo như sau:

Unix User created successfully

Error with system Quotas
setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.
Debug Guide
User’s data directory created successfully
Domains directory created successfully
Domains directory created successfully in user’s home

Domain Created Successfully

Xử lý lỗi
Chúng ta SSH vào VPS/Server chạy lệnh sau

# cd /usr/sbin
# mv setquota setquota.old
# touch setquota
# chmod 755 setquota

Sau khi chạy câu lệnh trên xong các bạn kiểm tra lại bằng cách tạo 1 tài khoản để kiểm tra lại

 

Chúc các bạn thành công !