Trang chủ > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > [Kusanagi Cloud 18] - Hướng dẫn WAF - tường lửa trên Kusanagi

[Kusanagi Cloud 18] - Hướng dẫn WAF - tường lửa trên Kusanagi

Tính năng WAF - tường lửa có rất nhiều lợi ích cho Cloud của bạn có thể kể đến đó là ngăn chặn khỏi các cuộc tấn công làm tràn tài nguyên của Cloud. Để kiểm tra tính năng này đã được bật hay chưa các bạn gõ lệnh như bên dưới:

kusanagi status

Nếu các bạn nhận được thông báo như hình ảnh bên dưới như vậy là tính năng WAF chưa được kích hoạt.

Để kích hoạt tính năng này các bạn gõ câu lệnh bên dưới và thực hiện câu lệnh restart lại kusanagi.

kusanagi waf on
kusanagi restart

Chúc các bạn thành công.