Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu admin cho wordpress trên Cpanel

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu admin cho wordpress trên Cpanel

Đôi khi bạn quên mất mật khẩu tài khoản admin cho wordpress do bạn không nhớ hoặc vì một ai đó đã thay đổi mật khẩu admin wordpress của bạn và cách reset password qua email cũng không hoạt động.Vậy phải làm sao để lấy lại password của mình. Hãy cùng TenTen thực hiện các bước sau :

B1. Xác đinh cơ sở dữ liệu của website bạn.

Bạn cần phải biết tên cở sở dữ liệu của website bạn.Để còn chỉnh sửa mà lấy lại mật khẩu.Cách tốt nhất bạn mở file wp-config.php nằm ở thư mục root để xem tên cơ sở dữ liệu qua dòng :

define(‘DB_NAME’, ‘db_tenten’);

B2 . Mở cở sở dữ liệu của bạn

Tất nhiên bạn phải có tài khoản cpanel quản trị hosting rồi.Bạn tìm đến phpMyAdmin :

Mở database lên rồi bạn tìm table wp-users và edit tên tài khoản của bạn. Tìm đến trường user pass chọn Function để MD5 và Value điền mật khẩu bạn cần thiết lập.

Thay giá trị user_pass gõ mật khẩu mới  và nhấn Go

Như vậy bạn đã hoàn thành các bước lấy lại mật khẩu wordpress .Bây giờ tài khoản của bạn sẽ có password mới mà bạn vừa đặt. Việc còn lại bạn login vào admin với thông tin password bạn mới đổi.

Thủ thuật nhỏ những sẽ có ích cho những bạn chưa biết.Chúc các bạn thành công.