Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > khắc phục lỗi 403 forbidden trong WordPress

khắc phục lỗi 403 forbidden trong WordPress

Sửa chữa lỗi 403 Forbidden trên WordPress. Sau đây Tenten sẽ hướng dẫn các bạn các cách sửa lỗi 403 cơ bản nhất của website wordpress

Trước khi bạn làm bất cứ điều gì, chúng tôi khuyên bạn nên tạo ra một bản sao lưu WordPress toàn bộ trang web của mình.  

1. Khắc phục lỗi 403 Forbidden gây nên bởi một WordPress plugin

Điều đầu tiên bạn cần làm là deactive một cách tạm thời các WordPress plugin. Nó bao gồm cả bất cứ plugins bảo mật nào mà bạn đã cài đặt trên trang của bạn.

Nếu việc này giải quyết được vấn đề của bạn, vậy thì điều đó có nghĩa là các plugins trên trang web của bạn đã gây ra lỗi này.

Bạn có thể tìm ra plugin nào đã gây nên lỗi này bằng cách kích hoạt tất cả các plugins từng cái một cho đến khi bạn có thể thấy lỗi 403 Forbidden xuất hiện trở lại.

2. Do file .htaccess hỏng

Bạn truy cập hosting và tìm file .htaccess hoặc đơn giản có thể sử dụng filezilla

Bạn cần phải tải .htaccess file xuống máy tính của mình để bạn có một bản sao lưu mới của nó. Sau đó, bạn cần xóa file đó khỏi máy chủ của mình.

Hãy cố truy cập vào trang web của bạn. Nếu lỗi 403 Forbidden không được khắc phục lỗi, thì điều đó có nghĩa file .htaccess của bạn đã bị hỏng.

Bạn có thể tạo ra một file .htaccess mới bằng việc đăng nhập vào khu vực admin trên WordPress của mình và đến phần Settings đến trang Permalinks.

Đơn giản click vào Save Changes ở cuối trang và WordPress sẽ tạo ra một file .htaccess mới

3. Khắc phục lỗi 403 Forbidden gây nên bởi quyền truy cập file trong WordPress

Mặc định các file trên hosting sẽ có quyền mang trị số 644 và thư mục sẽ là 755

Nếu hai giải pháp trên không khắc phục lỗi 403 Forbidden trên trang của bạn, vậy thì quyền trên file không đúng có nhiều khả năng là nguyên nhân ở đây.

Việc tự bạn thay đổi quyền trên file có thể mang đến những hậu quả nghiêm trọng. Nếu bạn không cảm thấy tự tin có thể tự mình làm việc này, hãy nhờ một người bạn nào đó hoặc thuê một chuyên gia.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự mình làm việc này, thì đây là cách bạn có thể kiểm tra quyền trên file của mình.

Đơn giản là kết nối đến trang trang WordPress của bạn sử dụng một FTP client. Bạn có thể thực hiện việc phân quyền này theo hướng dẫn tại đây

 

Giờ hãy thử truy cập vào trang web của bạn và lỗi 403 Forbidden nên không còn nữa. Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp bạn khắc phục lỗi 403 Forbidden trong WordPress