Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Hướng dẫn fix WordPress bị kẹt trong chế độ bảo trì

Hướng dẫn fix WordPress bị kẹt trong chế độ bảo trì

Thông thường, bạn cần cài đặt các bản cập nhật mới cho WordPress. Các bản cập nhật này có thể dành cho các plugin hoặc theme. Đôi khi chúng là bản cập nhật cho chính WordPress. WordPress xử lý tất cả những điều này một cách tự động, nhưng đôi khi có thể xảy ra vấn đề.

Trong trường hợp này, WordPress bị kẹt trong quá trình bảo trì. Nó không thể hoàn thành hành động này và không thể truy cập vào dashboard của trang web. Trang web của bạn sẽ hiển thị thông báo bảo trì liên tục cho người dùng.

Bước 1. Đăng nhập vào CPanel và mở File Manager.

Bước 2. Tìm kiếm file “.maintenance” trong thư mục gốc và xóa nó.

Thao tác này sẽ giải quyết vấn đề của bạn. File tạm thời “.maintenance” có trách nhiệm hiển thị thông báo này thay vì trang web của bạn. Xóa nó sẽ xóa thông báo này.