Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Hướng dẫn khắc phục lỗi đường dẫn (Permalink)

Hướng dẫn khắc phục lỗi đường dẫn (Permalink)

Nếu lỗi này xuất hiện sau khi bạn thực hiện thay đổi cấu trúc permalink trên trang web, hãy thực hiện theo các bước dưới đây để khắc phục vấn đề.

Bước 1. Mở trình quản lý file trong cPanel.

Click vào File Manager

Bước 2. Click vào “Settings”.

Chọn Settings

Bước 3. Đánh dấu vào hộp bên cạnh “Show Hidden Files”.

Chọn Show Hidden Files

Tìm file “.htaccess” và đổi tên thành “.htaccess_old.

Chọn Rename

Đổi tên file .htaccess

Hãy thử tải lại trang web của bạn. Nếu nó không hoạt động, bạn phải thiết lập lại permalink trong WordPress Dashboard. Thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1. Truy cập WordPress Dashboard, mở Settings và điều hướng đến “Permalinks”.

Chọn Permanlinks

Bước 2. Cuộn xuống cuối trang và click vào “Save”. Thao tác này sẽ tạo file “.htaccess” trên trang web của bạn.

Chọn Save Changes

Chúc các bạn thành cônh