Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Hướng dẫn bật tính năng nén gzip cho website sử dụng WordPress

Hướng dẫn bật tính năng nén gzip cho website sử dụng WordPress

Tính năng nén Gzip tối quan trọng cho tất cả các website hiện nay. Nó không chỉ làm tăng tốc độ load site mà còn tăng các chỉ số giúp cho việc thân thiện với các con bọ tìm kiếm tốt hơn. Chính vì thế mà hôm nay Tenten sẽ chia sẻ với các bạn cách bật tính năng nén gzip cho website được phát triển trên nền tảng WordPress.

Lưu ý: với hướng dẫn này bạn cũng có thể làm trên các mã nguồn khác vì nó can thiệp vào file .htaccess mà thôi.

Để tránh dài dòng không cần thiết mình chia sẻ với các bạn đoạn code sau. Các bạn chỉ việc copy và paste vào file .htaccess.

Bạn cần vào thư mục root của website sau đó mở file .htaccess bằng notepad++ hoặc công cụ soạn thảo bất kì sau đó thì copy đoạn sau đây

<IfModule mod_deflate.c>

############################################
## enable apache served files compression

# Insert filter on all content
SetOutputFilter DEFLATE

# Insert filter on selected content types only
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript

# Netscape 4.x has some problems...
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

# Netscape 4.06-4.08 have some more problems
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip

# MSIE masquerades as Netscape, but it is fine
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

# Don't compress images
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary

# Make sure proxies don't deliver the wrong content
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary

</IfModule>

Tiếp đến dán vào file .htaccess và lưu lại.

Sau khi đã dán xong bạn up ngược trở lại hosting. Sau khi thực hiện xong bạn truy cập trang Google Speed để kiểm tra thông báo kết quả trả về đã bật nén gzip.

Như vậy là website của bạn đã được tối ưu với gzip sẽ giúp tăng tốc website một xíu. Tuy ít còn hơn không, mỗi thứ một thí gộp lại nó sẽ là vấn đề lớn nếu bạn muốn website vừa thân thiện với người dùng vừa thân thiện với bot mà giúp ích cho các vấn đề khác về chỉ số website.