Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Tôi có thể đăng ký tên miền trong bao lâu?

Tôi có thể đăng ký tên miền trong bao lâu?

Quý khách có thể đăng ký tên miền trong tối thiểu là 1 năm và tối đa là 10 năm.

Để tên miền được hoạt động liên tục, chủ sở hữu tên miền có thể gia hạn tên miền trước khi hết hạn.

Tuy nhiên, để tránh phải thực hiện nhiều thao tác trong khi Quý khách có nhu cầu sử dụng tên miền trong một thời gian dài, TENTEN khuyên Quý khách nên đăng ký tên miền từ 2 năm trở lên.