Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Đăng ký tên miền tại TENTEN sẽ mất những chi phí gì?

Đăng ký tên miền tại TENTEN sẽ mất những chi phí gì?

Chi phí đăng ký tên miền tại TENTEN bao gồm: Phí cài đặt (nếu có, với từng loại tên miền) và Phí duy trì (tính theo số năm đăng ký).

Quý khách sẽ chỉ phải thanh toán một lần vào thời điểm đăng ký và hoàn toàn không phải trả thêm bất kỳ chi phí gì trong thời gian tên miền hoạt động.