Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Lưu ý khi đăng ký tên miền

Lưu ý khi đăng ký tên miền

Căn cứ theo thông tư 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

1. Đối với chủ thể là cá nhân:

- Chọn đúng đối tượng Khách hàng "Cá nhân" để nhập thông tin.
- Tên chủ thể phải đầy đủ : Họ và tên, đúng chính tả (có dấu) như trên CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Nhập đúng số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Ngày sinh.
- Nhập đầy đủ và chính xác địa chỉ theo 5 cấp như sau : 
+ Chọn : Quốc gia ; thành phố/ tỉnh ; quận/huyện; phường/xã
+ Nhập : Số nhà/tổ, thôn/đường phố/xóm, 
- Nhập đúng số điện thoại và email liên hệ.

2. Đối với chủ thể là Tổ chức/Doanh nghiệp:

- Chọn đúng đối tượng Khách hàng "Tổ chức" để nhập thông tin.
- Nhập chính xác tên Tổ chức/Doanh nghiệp như trên giấy phép Đăng ký kinh doanh (bằng Tiếng Việt có dấu).
- Nhập đúng mã số thuế.
- Nhập đúng các thông tin cần thiết: Địa chỉ, email của tổ chức, thông tin của người đại diện cho tổ chức theo đúng form yêu cầu; số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người quản lý tên miền.
* Trong trường hợp thông tin Quý khách đăng ký không hợp lệ hoặc không khớp với giấy tờ xác nhận, không xác minh được chủ thể, tên miền sẽ bị tạm ngưng, thu hồi và không hoàn phí.
Vui lòng hoàn thiện hồ sơ đầy đủ ngay sau khi tên miền được kích hoạt để có thể NS/DNS, đưa tên miền vào sử dụng.
Trân trọng cảm ơn!