Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Nếu tôi quên gia hạn tên miền thì sao?

Nếu tôi quên gia hạn tên miền thì sao?

* Khi gần hết hạn, hệ thống của chúng tôi sẽ gửi thông báo nhắc nhở Quý khách gia hạn tên miền theo một trong các hình thức sau:

+ Bằng email (08 lần):

- Trước khi hết hạn 30 ngày, 20 ngày, 15 ngày, 06 ngày, 02 ngày.

- Đúng ngày hết hạn.

- Sau ngày hết hạn -1 ngày, -4 ngày.

+ Bằng điện thoại hoặc Bằng SMS: (1 lần): thời điểm 1 tuần trước khi hết hạn.

* Ngay thời điểm hết hạn, tên miền của Quý khách sẽ bị tạm ngưng hoạt động, tất cả hoạt động liên quan như web/email/v.v... đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu muốn tiếp tục gia hạn, Quý khách phải thanh toán phí dịch vụ ngay.

+ Đối với tên miền quốc tế: trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn, Quý khách vẫn có thể thanh toán để gia hạn tên miền.

+ Đối với tên miền quốc gia Việt Nam: trong vòng 25 ngày kể từ thời điểm hết hạn, Quý khách vẫn có thể thanh toán để gia hạn tên miền.

Để hạn chế điều đáng tiếc xảy ra, Quý khách nên gia hạn tên miền ngay khi nhận thông báo từ TENTEN